اصول و قواعد زیربنایی ارتباط با یکدیگر چیست؟

کارشناس ارشد روان‌شناسی نیروی انتظامی خمین معتقد است اگر زنها و مردها با نحوه صحیح ارتباط و تعامل را با یکدیگر آشنا باشند؛ کمتر دچار با یکدیگر دچار چالش و مشکل می‌شوند.

اصول و قواعد زیربنایی ارتباط با یکدیگر چیست؟

عصر دیلم ـ‌ اراک، روشن کردن اصل و قاعده‌ای بسیار کلی و اساسی از ابتدا لازم و ضروری به نظر می‌رسد «مردها حلال مشکلات‌اند و زنها آشیانه را حفظ می‌کنند». دنیای گفتاری ـ کلامی پیچیده و اسرارآمیز زن‌ها همواره در طول تاریخ موجب ناراحتی و عصبانیت و یا سرگرمی بسیاری از مردها شده است، پنج سوال اساسی و مهم همواره ذهن مردها را به خود مشغول ساخته است.  چرا زنها زیاد حرف می‌زنند، چرا زنها همیشه دوست دارند درباره مشکلات شان صحبت کنند، چرا زنها در مورد مسائل اغراق می‌کنند و آنها را بزرگ جلوه می‌دهند؟ چرا زنها هیچ وقت نمی‌توانند مقصود و منظور اصلی شان را روشن و مشخص بیان کنند؟  و چرا زنها دوست دارند درباره یک یک جزئیات به تفصیل صحبت کنند؟  زنها نیز در روابط خود با مردها یأس‌ها، دلسردی‌‌ها و سرخوردگی‌هایی را احساس می‌کنند و اغلب از خود می‌پرسند، چرا مردها تا این حد مستقیم و بی‌پرده صحبت می‌کنند و یک راست به سراغ اصل مطلب می‌روند؟ چرا همیشه باید حرف‌ها را به زور از زبان مردها شنید؟ چرا مردها اغلب اوقات ساکتند؟ چرا مردها هیچ وقت نمی‌خواهند درباره جزئیات صحبت کنند چرا علاقه‌ای به شنیدن جزئیات ندارند؟ و چرا مردها بی آنکه از آنها بخواهیم راه حل پیشنهاد می‌کنند؟  قواعدی برای خانم‌ها در برقراری ارتباط با آقایان وجود دارد از جمله اینکه هیچ مسئله یا موضوعی را پیچیده نکنند همه مطالب را ساده و روان توضیح دهند

دیدگاهتان را بنویسید