تولید روزانه 150 هزار لیتر سوخت جت و هواپیما در پالایشگاه تبریز

مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز از تولید سوخت هواپیما در این پالایشگاه خبر داد و افزود: سوخت جت و هواپیما شمال غرب کشور در پالایش نفت تبریز تولید می شود.

تولید روزانه 150 هزار لیتر سوخت جت و هواپیما در پالایشگاه تبریز

 غلامرضا باقری امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: با شرکت پالایش نفـت تبریز در سـال ۱۳۵۳ طراحـی و پـس از اتمـام مـراحل احداث در بهــمن ســال ۱۳۵۶ با ظرفیـت اسـمی۸۰ هزار بشـکه در روز راه انـدازی شـد. افزایـش ظرفیـت تولیـد به ۱۱۰ هزار بشکه در سال ۱۳۷۱ با تلاش کارشناسان و متخصصان داخلی، برگ زرینی است که در این شرکت رقم خورده است. وی افزود: شـرکـت پالایـش نفـت تبریـز هـم اکنـون سهـم حـدود ۷ درصـدی از تـوان تصـفیه نفـت خـام کـل کشـور را با تبـدیل به فـرآورده هـای اصلی و ویژه به خود اختصاص داده و تأمیـن بخـشی از سوخـت مایـع مورد نیـاز شـمال غـرب کشــور (اسـتان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و کردستان) را برعهده دارد. مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز از تولید روزانه ۱۵۰ هزار لیتر سوخت هواپیما در این پالایشگاه خبر داد و افزود: سوخت جت و هواپیما شمال غرب کشور در پالایش نفت تبریز تولید می شود. تولید روزانه ۴ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ در پالایشگاه تبریز مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز گفت: روزانه ۴ میلیون لیتر که حدودا چهار درصد بنزین تولیدی کشور می‌شود در پالایشگاه تبریز تولید می‌شود. باقری، تولید بنزین یورو ۵ را یکی از اقدامات پالایشگاه تبریز در راستای کاهش آلودگی هوا عنوان کرد و افزود: در گذشته بنزین تولیدی پالایشگاه بر اساس استاندارد یورو ۲ بود اما امروزه با کاهش میزان سولفور از ۳۰۰ به ۱۰ppm، بنزین یورو ۵ استاندارد تولید می‌شود که این موضوع صرفا موجب کاهش انتشار روزانه ۲.۳ تن ترکیبات اکسید سولفور (SOX) به هوای کلانشهر تبریز و سایر شهرهای مصرف‌کننده‌ این سوخت پاک شده است. مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز در خصوص پوشش میزان بنزن در بنزین تولیدی این شرکت با استاندارد یورو ۵ نیز یادآور شد: در فرآیند استخراج بنزن، میزان بنزن بنزین را از چهار درصد به زیر یک درصد رسانده‌ایم که روزانه ۵۰ تن از این ماده به جای انتشار در هوای شهرها به‌عنوان ماده اولیه با ارزش از طریق خط لوله به پتروشیمی تبریز تحویل داده می‌شود. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید