پیشرفت 65 درصدی پروژه مسیر پردیسان به ورجان در قم

مدیر اجرای پروژه مسیر 13 کیومتری پردیسان – ورجان گفت: در اجرای پروژه مسیر 65 درصد پیشرفت فیزیکی داریم و ساخت ابنیه مورد نیاز و زیرسازی به طور کامل به پایان رسیده است.

پیشرفت 65 درصدی پروژه مسیر پردیسان به ورجان در قم

داود طلوعی مدیربازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی قم در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به پیشرفت مناسب پروژه جاده پردیسان-کهک، گفت برای ساخت ابنیه در طول این مسیر به 250 میلیارد تومان اعتبار نیاز است اما مبلغ اختصاص داده شده تاکنون کمتر از 50 میلیارد تومان بوده است. وی در خصوص بودجه پروژه تقاطع غیرهمسطح «شهدای مقاومت» که در ابتدای روستای ورجان قرار دارد و ساخت آن موجب تکمیل پروژه پردیسان – کهک است، گفت: این پروژه نیز 65 درصد پیشرفت داشته و در مجموع به 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تاکنون فقط 15 میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است. طلوعی افزود: امیدواریم اعتبارات مورد نیاز در ادامه کار به موقع تخصیص پیدا کند تا بتوانیم این پروژه مهم را به موقع به مرحله افتتاح برسانیم. نجفعلی مدیر اجرای پروژه مسیر 13 کیومتری پردیسان – کهک نیز گفت: بجز پل شهدای مقاومت، در اجرای پروژه مسیر 65 درصد پیشرفت فیزیکی داریم و ساخت ابنیه مورد نیاز و زیر سازی به طور کامل به پایان رسیده است. پایان پیام/78032  

دیدگاهتان را بنویسید