آموزش و پرورش اطلاعیه صادر کرد

آموزش و پرورش اطلاعیه صادر کرد

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش از تغییر زمان اجرای آزمون روز اول پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به دلیل بروز مشکل در فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه خبرداد.

آموزش و پرورش اطلاعیه صادر کرد

بیشتر بخوانید