متهم به صدای مردم بودن

متهم به صدای مردم بودن

هولناک‌ترین چیزی که ما را تهدید می‌کند، همین زامبی‌های مجازی هستند. همان‌هایی که یک سال قبل در همین زمان عربده «آزادی» می‌کشیدند، اما حالا به مردگان هم رحم نمی‌کنند و عقاید شخصی‌شان را تفتیش می‌کنند.

متهم به صدای مردم بودن

بیشتر بخوانید